۶۲متر/۱خواب/۱۶ساله/ط5/متری۸۱م/پارکینگ/انباری/اسانسور