۶۸متری/۲خوابه/۴ط/۲۰ساله/متری۵۹م/انباری/بدون پارکینگ،اسانسور