۷۲متری/۱خوابه/۵ط/۹ساله/متری۹۸م/اسانسور،پارکینگ،انباری