۷۲متری/۵طبقه/۲خوابه/۳۵ساله/متری۸۰م/پارکینگ/اسانسور