۷۵متر/۲خواب/۱۲ساله/۲۹م/ط۲/پارکینگ/اسانسور انباری ندارد