۷۶متر/۲خوابه/۲۳ساله/ط۱/ ۲۶م/انباری/آسانسور پارکینگ ندارد