۷۸متری/۲خوابه/۴ط/۲۰ساله/متری۵۳م/انباری/بدون پارکینگ،اسانسور
× پشتیبانی