۷۸متر/۲خواب/سال۱۳۸۷/متری ۱۹۸م/طبقه۱/آسانسور/پارکینگ/انباری