۸۰ متری/ بدون خواب/ ۲ساله/ ط۲/ پارکینگ/ بدون انباری/ آسانسور
× پشتیبانی