۸۱متری/۲خوابه/۴ط/۱۴ساله/متری۶۷م/پارکینگ،اسانسور
× پشتیبانی