۸۱متری/۲خوابه/۵ط/۴ساله/متری۷۱م/پارکینگ/انباری/اسانسور