۸۳متری/۲خوابه/متری۹۳م/۵ط/۱۰ساله/اسانسور/پارکینگ/انباری