۸۴ متری/ جیهون/ ۲ خواب/ ۲۱ سال ساخت/ قیمت متری ۳۸۶۹۰ ت