۹۳متر/۲خواب/سال ۱۳۹۴/ متری ۹۸،۹۲۴م/ طبقه ۳/آسانسور/پارکینگ/انباری