۹۵متر/۲خواب/سال ۱۳۹۹/ متری ۹۴،۷۳۳م/ طبقه ۳/آسانسور/پارکینگ /انباری
× پشتیبانی