۹۷متری/۲خوابه/۴ط/۱۰ساله/متری۸۵م/اسانسور/پارکینگ/انباری