140 متری/نوساز/ 1خواب/ط 6/ متری 160,000,000 / آسانسور /پارکینگ /انباری
× پشتیبانی