150 متری/ 3 خواب/ط 5/آسانسور /پارکینگ /انباری / متری 100,000,000