157 متری/7 ساله/3 خواب/ط 5/ پارکینگ/آسانسور/ انباری