158 متری/ 9سال/ 3 خواب/ط 3/ پارکینگ /انباری/آسانسور