200متری/ 3خواب /سال 1402/قیمت متری 220م /طبقه دوم /آسانسور/ پارکینگ/ انباری/