220 متری/متری105م/5 سال/3 خواب/ط 3/آسانسور/پارکینگ/انباری