240 متری/3 خواب/ط همکف/ 15سال/آسانسور/پارکینگ/انباری