265 متری/نوساز/ متری 190 م/3خوابه/ط 5/پارکینگ/ انباری/آسانسور