متراژ110/خواب2/طبقه7/نوساز/اسانسور، انباری،پارکینگ