متراژ123/خواب3/طبقه5/نوساز/اسانسور/انباری/بدون بالکن/پارکینگ