متراژ160/خواب2/طبقه5/سال7/پارکینگ، انباری، بالکن/سعادت اباد