متراژ۲۰۴/خواب۳/ط۳/سال۱۳۷۱/پارکینگ/انباری/متری۵۵ملیون