15,000,000,000 تومان
کد آگهی: 35478
مغازه ۱۲ متری/همکف