۱۵۰ متر/ ۲خواب/سال ۱۴۰۰/متری ۳۳۵م/طبقه۴/آسانسور/ پارکینگ /انباری