۱۰۰متر/۲خواب / سال ۱۴۰۰/ متری ۱۳۰ م/ طبقه ۱/ آسانسور/ پارکینگ/انباری