۱۰۶متر ۲خوابه ۱۶ سال ۱۲طبقه آسانسور پارکینگ انباری