13,800,000,000 تومان
کد آگهی: 32639
۱۲۰ متری/ 3ط/متری 115,000,000