۱۲۰متری /۲خواب/سال۱۴۰۱/طبقه اول /آسانسور/پارکینگ/انباری