۱۳۳متر/۲خواب/سال ۱۳۸۲/ متری ۹۰م/طبقه ۳/بدون آسانسور پارکینگ و انباری دارد