۱۳۴متر/۲خواب/سال ۱۳۶۹/متری  ۱۷۹م/طبقه اول/بدون آسانسور وپارکینگ/ دارای انباری