۱۳۵متری/۵خوابه/۱۹ساله/۶ط/متری۱۴۹م/پارکینگ/انباری/اسانسور