۱۳۷ متر/۳خواب/سال ۸۱/متری ۱۰۲م/آسانسور/پارکینگ/انباری