۱۴۰متری/سه خواب/سال۱۳۹۶/متری۱۰۰م/طبقه پنجم/آسانسور/پارکینگ/انباری