۱۴۷متر/۳خواب/ سال ۱۳۷۶/ قیمت روز/طبقه ۱/آسانسور/ پارکینگ انباری