۱۴۸متر/۳خواب/سال ۱۴۰۰/ متری ۱۶۵م/ طبقه ۲/آسانسور /پارکینگ انباری