۱۵۰متر/سه خواب/سال۹۰/متری۱۱۰م/طبقه سوم/پارکینگ/انباری