۱۵۲متر/۳خواب/سال ۱۳۹۹/متری ۱۵۵م/طبقه ۶/ آسانسور /پارکینگ انباری