۱۵۷متر/۳خواب/سال ۱۳۹۲/ متری ۱۳۰م/طبقه ۲/آسانسور پارکینگ انباری