2,500,000,000 تومان
کد آگهی: 47064
۱۶۵ متر / متری ۱۵،۱۵۱،۰۰۰ /