3,300,000,000 تومان
کد آگهی: 47020
۱۶۵ متر/ متری ۲۰،۰۰۰،۰۰۰۰ /