1,600,000,000 تومان
کد آگهی: 46991
۱۶۵ مترزمین/ متری ۹،۶۹۶،۰۰۰