۱۶۵متر/۳خواب/متری ۱۸۵/طبقه ۴/ آسانسور /پارکینگ/ انباری