۱۷۶متر/۳خواب/سال ۱۳۹۹/ متری ۱۶۴م/طبقه اول/ بدون آسانسور پارکینگ وانباری دارد