۱۸۰ متری/ 1 سال/ 2خواب/ط 4/ متری 149,000,000 /آسانسور /پارکینگ /انباری